Tehetséggondozás

 „Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? Nincs más számonkérés: csak a gyermekeink tekintetében. Ahány szóra váró gyermek, a jövőnek megannyi lámpása a meglódult időben…”

Sütő András

A 2008-ban az Országgyűlés kinyilatkoztatta, hogy: „A tehetségek segítése nemzeti ügy.”, a húsz évre szóló Nemzeti Tehetség Programra – 126/2008. (XII.4.) OGY határozat - amely a nemzet fejlődése szempontjából kiemelt feladatnak tekinti a tehetségek megtalálását és segítését. Azzal, hogy a tehetségsegítést állami szerepvállalással erősíti, hatékonyabbá teszi az innovációt. Óvodai nevelésünk szempontjából döntő momentum, hogy a törvény egyértelműen meghatározta stratégiai célkitűzésében - már kora gyermekkortól szükséges a tehetséggondozás.

Tóth Ágnes – Tehetséggondozó Műhelyek Munkaközösségének vezetője

 • Kis Kézműves – térbeli-vizuális műhely
  műhelyvezető: Kusnyár Mihályné
  segítője: Áchimné Domokos Anikó
  időpont: szerda 13.00
 • Daloló pacsirták – zenei műhely
  műhelyvezető: Somlóiné Mazán Gabriella
  segítője: Gulykás János
  időpont: csütörtök 13.00
 • Varázssipka – nyelvi, interperszonális meseműhely
  műhelyvezető: Dancsó Éva
  segítője: Csabainé Pál Ilona
  időpont: kedd 13.00
 • Tündértánc – testi-kinetikus műhely
  műhelyvezető: dr. Szabó Tiborné
  segítője: Gáborné Almásy Éva
  időpont: szerda 11.00
 • Pörgő-forgó – testi-kinetikus, zenei gyermektánc műhely
  műhelyvezető: Ledzényi Lászlóné
  segítője: Nedényiné Törőcsik Anna
  időpont: kedd 11.00
 • Hétpróbások – testi-kinetikus műhely
  műhelyvezető: Nacsa Hajnalka
  segítője: Lendvai Sándorné
  időpont: kedd  11.15
 • Tudorka   műhely

             műhelyvezető: Háriné Cséffai Erzsébet

             segítője: Csabainé Pál Ilona

             időpont: kedd 13.00


A műhely vezetését kreatív, speciális képzettségű óvodapedagógus végzi, műhely munkát segítő társa is hasonló érdeklődéssel, képességekkel rendelkezik. Csak kreatív pedagógus képes kreatív gyermekeket nevelni.

A műhelyek kialakításánál a gardneri tehetségterületek vesszük figyelembe, ezt támogatja a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége is. Az óvodai műhelytevékenységek komplex jellegük miatt nem mindig sorolhatók egyértelműen az egyes területekhez, a mi programunkban az inter- és intraperszonális területeket minden műhelyben lefedjük, hiszen ezek az óvodások gyenge pontjai, fejlesztésüket a többi terület eredményes fejlődése miatt mindenképpen fel kell karolnunk.
Állandó kijelölt helye, és ideje van minden műhelynek, folyamatos feladatunk az esztétikus, gazdag eszköztár megteremtése a különböző kreatív műhelytevékenységekhez. A tehetséggondozóknak kiemelten szem előtt kell tartaniuk, hogy az óvodás tehetségígéret elsősorban gyermek, éppen ezért számára a fejlesztés elsődleges eszköze a az örömet, felszabadultságot nyújtó játék, a játékos tevékenységbe integrált tanulás.

Minden óvodapedagógus 3-5 éves korig a mindennapos, egyéni tehetséggondozást a saját csoportjában végzi. A több éves fejlesztések, mérések során világossá válik, hogy 5 éves kortól az iskolába készülő egyes gyermekek számára melyik az a műhelytevékenység, amelyben a gyermek önmagához mért tehetségét kibontakoztathatjuk.

Alapelveink a tehetséggondozásban

 • Minden gyermek tehetséges valamiben, ezt a tehetségét fel kell fedeznünk.
 • Komplex tehetségfejlesztő programot működtetünk, egyszerre fejlesztjük a gyermek személyiségét és képességeit, valamint erős és gyenge oldalát. Minden esetben a gyermek pozitívumait, erősségeit emeljük ki.
 • Az optimális egyéni tehetséggondozást a játéktevékenység biztosítja, a fejlesztést speciális egyéni és mikrocsoportos formában végezzük.
 • Fontosnak tartjuk a műhelyek átjárhatóságát, azt hogy a gyermek jól érezze magát a tevékenységben. Lehetőség szerint az iskolába lépés után is nyomon követjük tehetséges gyermekeinket.
 • Csak kreatív óvodapedagógus képes kreatív gyermeket fejleszteni.
 • A családokkal együttműködve valósítjuk meg tehetséggondozásunkat.

Célunk:

 • A gyermek személyiségének figyelembe vételével átlagon felüli adottságaik, kreativitásuk, motivációjuk felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, önmagukhoz mérten tehetségük kibontakoztatása.
 • A gyermek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának fejlesztése.
 • Az 5-7 éves illetve iskolába készülő gyermekek számára olyan műhelytevékenység biztosítása, melyben önmagához mérten kibontakoztathatja tehetségét. Ezáltal esélyegyenlőség biztosítása ennek a korosztálynak.
 • A pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása.

Az óvodapedagógus feladatai:

 • A tehetségdiagnosztika rendszerének kialakítása /tehetségazonosítás, beválogatás, hatásvizsgálat/, megvalósítása, évenkénti felülvizsgálata.
 • Az egyéni képességekhez igazodó tevékenységtartalmak kimunkálása (műhelyek kialakítása), éves munkaterv, gazdag, színes tehetséggondozó programok készítése.
 • A műhelymunkákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Óvodai tehetségmodellünk

Adaptált többtényezős óvodai tehetségmodellünk a Mönks – Renzulli – Czeizel - Nagy modelleket ötvözi, egyesíti, ezt választottuk, mivel életszerű, könnyen alkalmazható és mérhető az óvodában, alkalmazásával értelmezhetővé válnak a tehetség összetevői.

Tehetséggondozásunkról Pedagógiai Programunkban bővebben olvashat minden kedves érdeklődő.

DESIGNER: A-TEAM ©
EXP