Óvodai rendezvények

 Óvodánkban az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát. Nevelőmunkánk fontos részei az ünnepek sajátos hangulata, az ezekhez kötődő hagyományok, szokások felelevenítése. Az ünnepek, a szokások keretet adnak munkánknak.

1. „Engedjétek, hogy szeressünk benneteket” – befogadó-beszoktató program

Az érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó, családias légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése óvodánkhoz, társaikhoz és a felnőttekhez egyaránt.
Szeptemberben megvalósítjuk az „Engedjétek, hogy szeressünk benneteket” befogadó programunkat. Egy hónapos programunk idején megismerkednek az új gyerekek az óvoda minden dolgozójával, majd bejárják az óvodát. Az óvodapedagógusok és a nagyobb gyermekek ölbeli játékokkal, mondókával, mesével, apró meglepetésekkel kedveskednek a kicsiknek.
A Mihály-napi őszi mulatság a program ünnepélyes lezárása, százszorszépekké avatjuk az új óvodásainkat. A nagyok szeretettel ünneplik új társaikat, a szülők segítségével gyümölcssalátát, mustot készítünk, termésekből apró játékokat barkácsolunk, lisztgyurmázunk, csoportok közt sport vetélkedőt szervezünk, bevonjuk őket énekes népi játékokba. A mozgalmas délelőtt végén az új gyermekeknek mézeskalácsból készült mosolygós százszorszép virágot ajándékoznak nagyobb társaik.

2. Évszaki Ovi-galéria – megnyitók, kiállítások

Óvodánkban gyermekléptékű ovi-galériát alakítottunk ki az emeleten. Itt megismerkedhetnek óvodásaink helyi alkotóművészek munkáival, külön örömmel mutatjuk be művészi vénájú óvodapedagógusaink és szülőink, nagyszülőink igényes alkotásait. A kiállítás megnyitóján köszöntjük az alkotóművészt, vendégül látjuk a nagycsoportos gyermekeket, meghívott szülőket és más vendégeket. A látvány szépségét más művészeti értékekkel is megerősítjük az ünnepségen, valamelyik csoport rövid énekkel, tánccal illetve verssel gazdagított műsort ad a kiállító tiszteletére. Az Ovi-galériai megnyitó egyben az adott évszakok ünnepélyes nyitó rendezvénye.

3. Évszaki ovi-hangverseny

Évszakonként hangversenyt szervezünk, ahova iskolás gyermekeket, zenetanárokat, helyi népi együtteseket hívunk meg. Óvodásaink rövid koncertet hallhatnak színvonalas előadóktól, ezzel segítjük, hogy megismerjék az igényes, csak tiszta forrásból táplálkozó zenét. A koncerteket az adott évszak lezárásaként szervezzük.

4. Évszaki báb ill. mesejáték

Megalakítottuk a Százszorszép Színházat illetve Bábszínházat. Minden évszakban, jeles alkalmakkor ( pl.: Mihály-nap, advent, gyermeknap ) mesével kedveskedünk óvodásainknak. Művészeti csoportunk szakmai vezetője Csabainé Pál Ilona, alkotó társai kreatív óvodapedagógusaink. A feldolgozott meséket mindig nagy sikerrel adjuk elő a gyermekek nagy örömére.
5. Adventi rendezvények
A gyermekek megismerkednek az advent jelképével, a koszorúval. Borbála napon vízbe tett ágakat hajtatunk, a Luca napi búzát ültetünk. Dallal, verssel várjuk a Mikulást és a karácsonyt. A gyermekek ajándékot készítenek szüleiknek, ismerkednek az adventi népszokásokkal. A nagyobbak örömmel vesznek az adventi előkészületben, díszítésben, ilyenkor díszbe öltöztetjük az óvodát és a szívünket. Almát szelünk, diót, mogyorót törünk, kóstolgatunk, mézeskalácsot sütünk – finom karácsonyi illat fogadja a hozzánk érkezőket. A Pörgő-forgó tehetségműhely Luca napi népszokásokkal kedveskedik minden csoportnak. A Százszorszép Színház és az óvodapedagógusok kórusa ünnepi műsort ad a gyermekeknek, gyertyát és csillagszórót gyújtunk, közösen éneklünk – így teremtjük meg az ünnep hangulatát.

6. Farsang, csoportok télbúcsúztató mulatsága

Minden csoport külön tartja a vidám mulatságot. Ráhangolódásként farsangi álarcokat, szemüvegeket barkácsolunk, feldíszítjük a csoportszobát, dalokat, mondókákat tanulunk, a csoport tagjai jelmezbe öltöznek. Hangos mondókázással, énekszóval, tánccal, vidám játékokkal kergetjük el a hideg telet.

7. Nyílt nap – új gyermekeknek és szüleiknek

Minden év áprilisában betekintést nyújtunk az érdeklődő szülőknek. Megismerkedhetnek óvodánkkal, az óvodapedagógusokkal, dajkákkal. Tájékoztatást adunk Pedagógiai Programunkról, nevelésünkről, annak sajátosságairól. Közben az apróságok játszva ismerkedhetnek a leendő óvó nénikkel, bebarangolhatják az óvodát.

8. Alapítványi jótékonysági bál

Minden év novemberében alapítványunk jótékonysági Batyus Bálat szervez a szórakozni vágyó felnőtteknek. Szeretettel várunk minden szülőt, barátot, itt táncolhatunk, kötetlenül beszélgethetünk egymással. A belépőjegyekből és támogatói jegyekből származó bevétel alapítványunkat gazdagítja, mely összeget a Szülői Szervezettel közösen egyeztetve az óvodai élet, illetve játékeszközök színesítésére, gazdagítására fordítjuk.

9. Gyermeknap

Május végén, gyermeknapon kiemelt figyelemmel fordulunk a óvodásaink felé. Kreatív játékokkal, barkácsolással, énekkel, mesével, apró meglepetésekkel tarkítjuk a napot.

10. Majális, csoportok évet záró ünnepségei

A csoportok külön-külön ünnepélyes rendezvénnyel, játékkal zárják az évet, vendégül hívva a szülőket és közeli hozzátartozókat. Gyermekek, óvodapedagógusok, dajkák az év során tanult mesékbe, versekbe, énekes tevékenységekbe nyújtanak betekintést. Ekkor köszönünk el az iskolába készülő nagyoktól. Közös beszélgetés, vendéglátás teszi bensőségessé ezt a délutánt.

11. Juniális – családi jótékonysági rendezvény, a tehetségműhelyek bemutatkozása

A gyermekek és családtagok közös mulatsága a tanév végén. A Juniálist megelőző hetekben az óvodapedagógusok segítségével a nagyobbak vásárfiát készítenek, amelyet a vásárban árusítunk. A szülők segítségével szomjoltót és harapnivalót kínálunk, a mulatságon befolyt összeg alapítványunkat gyarapítja.

A rendezvény megnyitójaként a tehetségműhelyek mutatkoznak be, egy közösen előadott mesével – méltó lezárása ez a nagycsoportosok és a tehetséggondozók egész éves alkotó munkájának. Óvodavezetőnk minden tehetségígéretet oklevéllel ajándékoz meg, valamint ekkor köszönjük meg a nevelő munkánkat különös figyelemmel támogató szülők segítő tevékenységét is.
Az ünneplés után kezdődik a vidám mulatság, óvodásaink otthonosan mozognak családtagjaikkal együtt a forgatagban, örömmel részt vesznek a játékokban, tevékenységekben. Az érdeklődőknek egyszerű dalokat, tánclépéseket tanítunk, lehetőséget kínálunk kreatív alkotó tevékenységekhez, barkácsoláshoz, évente újítjuk, színesítjük a közös együttlét lehetőségeit.

DESIGNER: A-TEAM ©
EXP