Intézményünk bemutatása

„Mosolygó Százszorszépek nyílnak Békéscsaba belvárosában”

Óvodánk Békéscsaba belvárosában helyezkedik el, a városi betonrengetegben üde látványt nyújtunk parkosított, virágos udvarunkkal, környezetünkkel. Jelképünknek a mosolygós százszorszép mezei virágot választottuk – tavasztól őszig sok pompázik belőle óvodánk körül.

Épületünket 1983-ban adták át, jelenleg nyolc óvodai csoporttal működünk, melyek homogén /azonos életkorú/ és heterogén /vegyes életkorú/ szerveződésűek. A csoportszobáink napfényesek, tágasak, minden csoportnak külön mosdója és öltözője van. Az emeleten helyezkedik el a tornaszoba, melyet szinte egész nap igénybe vesznek a gyermekek.

Nevelési programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, adaptáltuk az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív programot.
„Csak tiszta forrásból” táplálkozunk, elutasítjuk azt, ami az óvodás életkortól idegen, elősegítjük, hogy a művészet sokszínűsége hassa át az óvodánk életét.
Olyan óvoda működtetésére törekszünk, amely kapkodó, gyakran érzéketlen modern világunkban egy nyugodt, barátságos sziget, ahova örömmel lép be a szülő gyermekével.

Művészeti programunk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése mellett, hangsúlyt fektet a hagyományok megismerésére, kulturális értékeink megőrzésére. Célunk a régi hagyományok felélesztése, a meglévők ápolása, értékeink átörökítése, így gazdagítva gyermekeinket.

Meggyőződésünk, hogy a minőségi munka megvalósítása kiemelten fontos a mindennapi tevékenységeink során. Törekszünk arra, hogy bízzunk egymásban, figyeljünk egymásra, tanuljunk egymástól. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet a gyermekek felé, és azt, hogy: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

Olyan gyermekek nevelésére törekszünk, akik vonzódnak az élményekhez, a meséhez, zenéhez, tánchoz és az alkotó tevékenységekhez. Óvodáskoruk végére kialakul tartásuk, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Fontosnak tartjuk, hogy a családokkal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve neveljük óvodásainkat, segítve ezzel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkózását is.
Nevelésünkben elengedhetetlen a feltételnélküli gyermekszeretet, az érzelmi biztonságot nyújtó, segítő, támogató felnőtt értő, szerető figyelme.
A játékra alapozva szervezzük, a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazítjuk a tevékenységeket, a tapasztalatszerzéseket.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, azt, hogy a gyermek pozitívumaira építve neveljünk. 2013 nyarán „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” minősítést kaptunk. Célunk a gyermek személyiségének figyelembe vételével kiemelkedő képességeinek, kreativitásának felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, tehetségük kibontakoztatása önmagukhoz mérten. Továbbá a gyermekek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának fejlesztése.

Bázisóvodaként kiemelt feladatunk, hogy megyénkben a programot adaptáló és felhasználó óvodákat összefogjuk, segítsük szakmai és gyakorlati munkájukat. A Művészeti Program iránt érdeklődő pedagógusoknak betekintést nyújtunk óvodánk életébe.
Aktívan részt veszünk a „Szent István Egyetem” Pedagógiai Karán tanuló hallgatók gyakorlati képzésében, mentori feladatokat látunk el.

Arra törekszünk, hogy kapkodó, gyakran érzéketlen, modern világunkban óvodánk egy nyugodt, barátságos sziget legyen, ahova örömmel lép be a szülő gyermekével – ehhez nyújt segítséget, kínál lehetőségeket számunkra a Művészeti Program.

DESIGNER: A-TEAM ©
EXP