Alapítványunk

Wlassich sétányi Belvárosi Óvodáért Alapítvány

18384181-1-04

Óvodánk alapítványát 2001-ben Kovács Györgyné szülő alapította. Az alapítvány nyitott és közhasznú.

Számlaszáma:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200118-11048895

A kuratórium elnöke:
Kócsi Sándorné

A kuratórium tagjai:
Nagyné Lestyan Éva Edit
Dancsó Éva
Somlóiné Mazán Gabriella
Tóth Ágnes

Alapító okiratunkban célunknak tűztük ki:

  • a nevelés és oktatás fejlesztésének elősegítése, tárgyi feltételeinek javítása eszközök beszerzésével (magnó, televízió, videó, videokazetta, könyvek, számítógép, fénymásoló, CD-k beszerzése)
  • a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek bővítése játékeszközök, képességfejlesztő játékok, mozgásfejlesztést elősegítő eszközök,tornaszerek, udvari játékok biztosítása,
  • egészséges életmód kialakítása, a környezet megbecsülésére nevelés – kirándulások szervezése,
  • a nevelés, oktatás tárgyi és személyi feltételei megteremtésének minden irányú előmozdítása,
  • az intézményben kiemelkedő eredményt elért gyermekek és nevelők jutalmazása (oklevéllel, kazettával, könyvvel),
  • az intézményben dolgozó óvodapedagógusok, dajkák szakmai fejlődését segítő
  • tanfolyamok szervezése, támogatása.

Köszönettel tartozunk a szülőknek, hisz alapítványunk bevétele adójuk 1%-ának felajánlásából, az alapítványi bálok bevételéből, és a juniálisokon befolyt összegből gyarapszik.

DESIGNER: A-TEAM ©
EXP